Object structure

Title:

Mapaorganizacji.pl – partycypacyjna platforma badań sieci organizacyjnych

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Lome.io − cloud based, participatory network mapping platform for organizational network studies

Creator:

Żak, Błażej ; Zbieg, Anita ; Możdżyński, Daniel

Subject and Keywords:

badania sieci organizacyjnych ; analiza sieci organizacyjnych ; oprogramowanie do analizy sieci ; SNA ; ONA ; organizational network studies ; organizational network analysis ; software ; participatory network mapping

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 1 (18), s. 100-110

Abstrakt:

Mapa organizacji to oprogramowanie on-line, które pozwala na zebranie, wizualizację i analizę danych sieciowych. W aplikacji proces przeprowadzania badań sieci organizacyjnych (ONA – Organizational Network Analysis) tworzonych na podstawie pytań ankietowych został zintegrowany z obszernym modułem wizualizacji sieci i analizy danych. W artykule przedstawione zostały podstawowe cechy oprogramowania w kontekście badań sieci relacji pomiędzy pracownikami tworzącymi organizację. Opisany został proces przeprowadzania badań, moduły aplikacji, jak również analizy danych dostępne z poziomu programu. Oprogramowanie zawiera wbudowane zestawy pytań ankietowych pogrupowane w schematy badań, odpowiadające najczęściej spotykanym obszarom usprawnień funkcjonowania firmy, jak np. zarządzanie wiedzą, struktura nieformalna, rotacja i fluktuacja kadry pracowniczej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2014.1.08

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 1 (18)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu