Object structure
Title:

Dynamika modeli biznesu

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Dynamics of business models

Creator:

Sus, Aleksandra

Subject and Keywords:

model biznesu ; dynamiczne zdolności ; heurystyka ; business model ; dynamic capabilities ; heuristics

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 1 (18), s. 90-99

Abstrakt:

Celem artykułu jest przybliżenie wewnętrznych elementów determinujących funkcjonowanie współczesnych organizacji, dlatego że to właśnie one zmieniają się w sposób nieliniowy, dostarczając nowe wartości dotychczasowym klientom, jak również tworząc nowe wyzwania dla konkurencji. Zdaniem autorki przyczyną „turbulencji otoczenia” jest zatem zmienność wewnętrznych elementów w funkcjonowaniu organizacji, które to elementy generują „turbulencję otoczenia”. W związku z tym uwaga została skupiona na określeniu kluczowych punktów skupienia modeli biznesu, ich dynamicznych imperatywów, a także narzędzi wspomagających skuteczną aplikację przyjętego wzoru postępowania. Artykuł powstał na podstawie badań literatury przedmiotu i rozważań natury teoretycznej. Podjęto w nim próbę dekonstrukcji znaczenia pewnych kategorii pojęciowych, które współcześnie zbyt często lokowane są w otoczeniu organizacji, a nie w jej granicach

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2014.1.07

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 1 (18)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: