Object structure
Title:

Skutki stosowania japońskich koncepcji i metod zarządzania w polskim przedsiębiorstwie produkcyjnym

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Consequences of using Japanese management concepts and methods in Polish production company

Creator:

Podobiński, Mateusz

Subject and Keywords:

kaizen ; lean management ; Just in Time ; Total Quality Management ; 5S ; TPM

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 1 (18), s. 78-89

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę zaprezentowania skutków stosowania japońskich koncepcji i metod zarządzania, opierając się na wynikach badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwie polskim z województwa dolnośląskiego. Przedstawiono ideę wybranych japońskich koncepcji i metod zarządzania. Na podstawie przeglądu literatury oraz badań empirycznych1 przedstawiono zalety oraz wady japońskich koncepcji i metod zarządzania w firmie produkcyjnej. Wyniki zrealizowanych badań pokazują, że japońskie koncepcje i metody zarządzania przynoszą wiele korzyści, natomiast wymagają udoskonaleń. Autor wskazał również na uwarunkowania kulturowe, które są barierą wdrożenia japońskich koncepcji i metod zarządzania. Zwrócono uwagę na cechy kultury japońskiej, które można wyróżnić w opisywanych koncepcjach i metodach zarządzania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2014.1.06

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 1 (18)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: