Object structure
Title:

Możliwości pomiaru efektywności procesów w administracji publicznej z wykorzystaniem metod taksonomicznych

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Possibilities of measuring the effectiveness of processes in public administration by means of taxonomic methods

Creator:

Ludwiczak, Anna

Subject and Keywords:

administracja publiczna ; efektywność ; pomiar ; doskonalenie jakości ; public administration ; effectiveness ; measure ; quality improvement

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 1 (18), s. 38-49

Abstrakt:

Celem artykułu jest zaprezentowanie sposobów dokonywania pomiarów efektywności procesów w urzędach administracji publicznej w kontekście funkcjonujących w nich systemów zarządzania jakością zgodnych z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009. W pierwszej części publikacji przedstawiono wyniki analizy dotyczącej możliwości pomiaru skuteczności i efektywności procesów. Następnie opisano wyniki diagnozy realizacji w badanych urzędach marszałkowskich pomiarów procesów pod kątem analizy ich efektywności. Badaniu poddano trzy wybrane urzędy marszałkowskie mające wdrożony system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001. W wymienionych jednostkach przeprowadzono samoocenę, opierając się na wytycznych normy ISO 9004, wywiadach nieustrukturyzowanych z pełnomocnikami ds. systemu zarządzania jakością oraz pogłębionych badaniach dokumentacyjnych. Badania pokazały niewystarczające przygotowanie tych jednostek do dokonywania pomiarów efektywności procesów, w tym m.in. procesów realizacji usług administracyjnych. W ostatniej części zaproponowano zastosowanie do pomiarów efektywności procesów mierników taksonomicznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2014.1.03

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 1 (18)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: