Object structure
Title:

Dezagregacja czynników w modelu poczucia satysfakcji zawodowej

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Disaggregation of factors in a model of the sense of job satisfaction

Creator:

Borowska-Pietrzak, Agata

Subject and Keywords:

satysfakcja zawodowa ; zadowolenie z pracy ; model satysfakcji ; funkcja personalna ; pomiar satysfakcji ; atrybuty satysfakcji ; job satisfaction ; work contentment ; satisfaction model ; personnel function measurement of satisfaction ; attributes of satisfaction

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 1 (18), s. 9-22

Abstrakt:

Artykuł przedstawia próbę konceptualizacji autorskiego modelu poczucia satysfakcji zawodowej. Na podstawie analiz dostępnych w literaturze przedmiotu autorka dokonała próby określenia (dezagregacji i uporządkowania) czynników obiektywnych kształtujących model poczucia satysfakcji zawodowej. Wyróżniono 22 czynniki związane z treścią i kontekstem pracy oraz przedstawiono sposób wyliczania umownego poziomu deklarowanej satysfakcji pracowniczej. We wprowadzeniu dokonano krótkiego streszczenia założeń konstrukcyjnych modelu poczucia satysfakcji pracowniczej. W tym celu opisano różnice między pojęciami „zadowolenie” i „satysfakcja”, podstawowe narzędzia pomiaru satysfakcji pracowniczej oraz wymieniono czynniki warunkujące zadowolenie z pracy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2014.1.01

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 1 (18)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: