Object structure
Title:

Zastosowanie funkcji informacyjnej pytania w doskonaleniu analizy ankiet wykorzystywanych w przedsiębiorstwach

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Application of the Item Information Function to improve the analysis of questionnaires used in companies

Creator:

Zięba, Anna

Subject and Keywords:

funkcja informacyjna pytania ; modele wielokategorialne ; model PCM ; Item Information Function ; Polytomous Models ; Partial Credit Model

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 4 (17), s. 219-229

Abstrakt:

W artykule przybliżono zagadnienie bardzo istotne z punktu widzenia badań społecznych. Skupiono uwagę na analizie pytań wielokategorialnych. Zaprezentowano część teorii o modelach typu IRT, mianowicie zagadnienie funkcji informacyjnej pytania, funkcji kategorialnej odpowiedzi, krzywej charakterystycznej kategorii. W odniesieniu do wielokategorialnych modeli odpowiedzi przedstawiono różne podejścia do tego problemu. Wszelkiego rodzaju zależności starano się prezentować na wykresach. Dodatkowo szczególną uwagę zwrócono na interpretację owych wykresów i uzyskanych wyników

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2013.4.16

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 4 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: