Object structure
Title:

Czas jako zmienna w procesach planowania i pomiaru efektów komunikacji marketingowej

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Time as a variable in processes of marketing communication planning and performance measurement

Creator:

Woźniczka, Jarosław

Subject and Keywords:

reklama ; promocja sprzedaży ; cykl reklamowy ; planowanie mediów ; tracking efektów ; advertising ; sales promotions ; advertising cycle ; media planning ; campaign tracking

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 4 (17), s. 198-218

Abstrakt:

Artykuł jest poświęcony przedstawieniu wybranych problemów decyzyjnych dotyczących rozkładu reklamy i promocji sprzedaży w czasie oraz problematyki efektów tego typu działań z punktu widzenia czasu ich powstawania i pomiaru. Omówiono w nim praktyczne strategie czasowego rozkładu działań reklamowych i promocyjnych przedsiębiorstw, ich uwarunkowania i zastosowania, wybrane aspekty opracowania harmonogramu komunikacji marketingowej oraz dyskusję nad powstawaniem i pomiarem efektów działań komunikacyjnych w czasie. Implikacje praktyczne opracowania polegają na przedstawieniu profesjonalnych rozwiązań w zakresie planowania i pomiaru reklamy i promocji sprzedaży w czasie oraz wskazaniu zmiennych mających wpływ na skuteczność tych rozwiązań, których analiza powinna stanowić podstawę podejmowania decyzji w ich zakresie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2013.4.15

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 4 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: