Object structure
Title:

Uczciwość cen. Etyczne aspekty procesu kształtowania cen w przedsiębiorstwach

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Price integrity. Ethical aspects of the price formation processin companies

Creator:

Waniowski, Paweł

Subject and Keywords:

cena ; aspekty etyczne ; percepcja cen ; price ; ethical aspects ; price perception

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 4 (17), s. 184-197

Abstrakt:

Celem tego artykułu było przedstawienie i krytyczna ocena cen w kontekście ich postrzegania przez nabywców, ze szczególnym uwzględnieniem tych obszarów, w których problemy te ujawniają się w największym stopniu i mają decydujące znaczenie dla funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Przedstawiono możliwości oceny przez nabywców uczciwości cen i czynniki wpływające na tę ocenę. Następnie omówiono i proces kształtowania uczciwych cen na rynku żywnościowym, na którym problem ten ujawnia się z największą wyrazistością, i dokonano jego analizy. Zwrócono również uwagę na znaczenie nowych trendów w konsumpcji i nowoczesnych technik komunikacyjnych w procesie oceny uczciwości cenowej i skokowego wzrostu możliwości wymiany informacji między nabywcami. Przyczynia się to do coraz skuteczniejszej możliwości ochrony swoich interesów w relacjach z nieuczciwymi firmami

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2013.4.14

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 4 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: