Object structure
Title:

Efektywność wydatkowania środków Europejskiego Funduszu Społecznego na rozwój kadr

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Efficiency of the European Social Fund expenditure on the human resources development

Creator:

Tracz-Krupa, Katarzyna

Subject and Keywords:

efektywność ; Europejski Fundusz Społeczny ; Program Operacyjny Kapitał Ludzki ; rozwój kadr ; efficiency ; European Union ; European Social Fund ; Human Capital Operational Program ; human resources development

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 4 (17), s. 172-183

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest chęć ukazania i przybliżenia rezultatów wydatkowania środków jednego z głównych instrumentów polityki społecznej Wspólnot Europejskich – Europejskiego Funduszu Społecznego, który wspiera rozwój zasobów ludzkich, a w szczególności systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników. Punkt wyjścia do rozważań na temat efektywności wydatkowania środków Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi prezentacja pojęcia i znaczenia efektywności w literaturze przedmiotu. W dalszej części artykułu przedstawiono wytyczne Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie rozwoju kadr, a następnie dokonano analizy postępu realizacji celów strategicznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zaprezentowano dotychczasowe rezultaty wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2013.4.13

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 4 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: