Object structure
Title:

Facebook jako płaszczyzna kreowania więzi społecznych między wybranymi podmiotami turystycznymi a użytkownikami serwisu. Studium przypadku

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Facebook as a creation plain of secondary social bonds between selected tourist companies and users. Case study

Creator:

Stepaniuk, Krzysztof

Subject and Keywords:

Facebook ; wtórne więzi społeczne ; turystyka ; secondary social bonds ; tourism

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 4 (17), s. 142-153

Abstrakt:

W pracy zaprezentowano analizę motywów powstania oraz wybranych aspektów funkcjonowania profili podmiotów turystycznych w serwisie społecznościowym Facebook (FB). Przeanalizowano kreowanie więzi społecznych w układzie firma-użytkownik. Do badań wybrano dziesięć firm mających w ofercie produkty i usługi związane z turystyką kwalifikowaną, działających na terenie województwa podlaskiego. Głównym motywem utworzenia profilu FB firmy była działalność konkurencji w tym zakresie. Na chęć budowania trwałych relacji z użytkownikiem wskazało jedynie 10% respondentów. Wyniki analizy komentarzy wskazują, że najczęściej odnoszą się one do firmy i jej pracowników oraz prezentowanej oferty. FB może być postrzegany jako płaszczyzna kreowania wtórnych więzi społecznych, zaś możliwości budowania relacji użytkownik-firma nie są wykorzystywane

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2013.4.11

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 4 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: