Object structure
Title:

Zaufanie w sieci badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Studia przypadków

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Trust in R & D network of scientific units. Case studies

Creator:

Sankowska, Anna ; Santarek, Krzysztof

Subject and Keywords:

R&D networks ; sieci badawczo-rozwojowe ; jednostki naukowe ; zaufanie ; proces budowy, rozwoju i funkcjonowania sieci badawczo-rozwojowek ; scientific units ; trust ; building ; development and functioning process of R & D network

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 4 (17), s. 123-141

Abstrakt:

Artykuł prezentuje zagadnienia zaufania w budowie, rozwoju i funkcjonowaniu sieci jednostek naukowych w odniesieniu do konkretnych sieci naukowo-badawczych. Omawiane są przypadki trzech sieci jednostek naukowych, mających różną genezę, historię, potencjał i profil działalności. Artykuł nawiązuje do wcześniejszej publikacji, która ukazała się w kwartalniku „Nauki o Zarządzaniu”, noszącej tytuł Zaufanie w sieci badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Rola jednostki inicjującej, i stanowi jej kontynuację. Studia przypadków zawarte w niniejszym artykule wskazują na rolę zaufania w poszczególnych fazach rozwoju jednostki naukowej jako kluczowego czynnika wpływającego na aktywność sieci, a także ilustrują wpływ uwarunkowań na jego poziom

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2013.4.10

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 4 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: