Object structure
Title:

Zarządzanie projektami na tle wzrastającej złożoności i dynamiki otoczenia

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Managemnt of projects compared to the increasing complexity and the dynamics of the environment

Creator:

Kopczyński, Tomasz

Subject and Keywords:

zarządzanie projektami ; myślenie systemowe ; systemowe myślenie w zarządzaniu projektami ; project management ; system thinking ; system thinking in project management ; traditional project management

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 4 (17), s. 73-82

Abstrakt:

Zarządzanie projektami stanowi ważne zagadnienie zarówno w obszarze badań naukowych, jak i w praktyce zarządzania. W ostatnich latach w literaturze przedmiotu podkreśla się potrzebę uwzględnienia w zarządzaniu projektami zarówno dynamiki, jak i wzrastającej złożoności otoczenia. Istotny jest problem coraz większej nieprzewidywalności i nieliniowości występujący w projektach. W takim środowisku standardowe metody i techniki mogą nie spełniać swojej funkcji. Pojawia się potrzeba innego podejścia do zarządzania projektami, opartego na myśleniu systemowym, które łączy w sobie również zalety tradycyjnego zarządzania projektami

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2013.4.06

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 4 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: