Object structure
Title:

Toksyczne opcje walutowe – negatywne aspekty ograniczania ryzyka walutowego dla przedsiębiorstw na przykładzie wydarzeń z roku 2008

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Toxic currency options – negative aspects of the exchange rate risk limitation for companies in relation to events from the year 2008

Creator:

Jankowski. Michał

Subject and Keywords:

ryzyko walutowe ; kontrakt forward ; opcje walutowe ; instrumenty pochodne ; exchange rate risk ; forward contract ; currency option ; derivatives

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 4 (17), s. 29-44

Abstrakt:

Niniejsze opracowanie porusza temat ryzyka kursowego w przedsiębiorstwach. Na wstępie następuje zdefiniowanie pojęcia ryzyko i ryzyko walutowe oraz przedstawione zostają czynniki wpływające na jego poziom. W dalszej części pracy zaprezentowane zostały instrumenty, których zastosowanie powoduje ograniczenie ryzyka walutowego – kontrakty future/forward, opcje oraz kontrakty typu SWAP. Pomimo wielu zalet tych instrumentów, ich niewłaściwe zastosowanie może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Z tego powodu w pracy, oprócz pozytywnych właściwości tych instrumentów, przedstawione zostały ich negatywne cechy na przykładzie wydarzeń z roku 2008. Końcowa część pracy ukazuje, że pomimo iż opisywane wydarzenia miały miejsce prawie 5 lat temu, to do dnia dzisiejszego problemy, które z nich wyniknęły, nie zostały rozwiązane oraz spowodowały znaczącą utratę zaufania do tego typu instrumentów ograniczających ryzyko kursowe

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2013.4.03

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 4 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: