Object structure
Title:

Koniunkturalne i sektorowe uwarunkowania kreacji wartości dla akcjonariuszy

Title in english:

Economy-related and sector conditions for the creationof value for shareholders

Creator:

Szewc-Rogalska, Alina

Subject and Keywords:

kryzys finansowy ; spowolnienie gospodarcze ; wartość dla akcjonariuszy ; financial crisis ; economic deceleration ; value for shareholders

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 1 (18), s. 75-86

Abstrakt:

Celem pracy jest określenie, w jakim stopniu kryzys na rynku finansowymi zmiany koniunktury gospodarczej oraz zróżnicowanie sektorowe wpływają na kreację wartości dla akcjonariuszy (na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie). Ze względu na kryterium stopy zwrotu z subindeksu sektorowego wyróżniają się sektor paliwowy i media. Relacja ceny rynkowej do wartości księgowej akcji osiągała najwyższy poziom w sektorze mediów i przemysłu spożywczego, a także w budownictwie i telekomunikacji. Najwyższą stopę dywidendy wykazywała telekomunikacja i przemysł spożywczy. Wymienione sektory ujawniały wysoką zdolność do kreacji wartości głównie w okresie korzystnej koniunktury giełdowej, a podczas jej pogorszenia – wykazywały mniejszą destrukcję wartości niż w pozostałych sektorach

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2014.1.07

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 1 (18)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: