Object structure

Title:

Rola państwa w zrównoważonym rozwoju systemu bankowego

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

The role of the state in the sustainable development of the banking system

Creator:

Koleśnik, Jan

Subject and Keywords:

sektor bankowy ; sieć bezpieczeństwa ; pomoc państwa ; unia bankowa ; banking sector ; safety net ; state aid ; banking union

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 1 (18), s. 124-131

Abstrakt:

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy państwo ma skuteczne instrumenty oddziaływania na system bankowy w celu ograniczenia powstającego w nim ryzyka, którego materializacja mogłaby zagrozić całej gospodarce. Cel ten został osiągnięty przez identyfikację narzędzi oddziaływania na system bankowy stosowanych w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem podziału na instrumenty standardowe oraz działania podejmowane jako odpowiedź na wydarzenia ostatniego kryzysu. Dokonana analiza wykazała, iż pomimo że kluczową rolę będą odgrywać instrumenty powstające w ramach unii bankowej, to nie ograniczy to jednak roli państwa w systemie bankowym, lecz nada jej sformalizowany i kompleksowy wymiar, dzięki któremu możliwe będzie szybsze reagowanie na pojawiające się problemy i ograniczanie kosztów ich rozwiązania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2014.1.11

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 1 (18)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu