Show structure

Title:

Ochrona inwestora na europejskich alternatywnych systemach obrotu

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

Corporate governance against investor protection on European Alternative Investment Markets

Creator:

Fijałkowska, Dominika ; Muszyński, Michał ; Pauka, Marek

Subject and Keywords:

alternatywne systemy obrotu ; ład korporacyjny ; ochrona inwestora ; Alternative Investment Markets ; corporate governance ; investor protection

Description:

Nauka o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 1 (18), s. 40-48

Abstrakt:

Pomimo rosnącego znaczenia Alternatywnych Systemów Obrotu (ASO), brak jest dostępnych publikacji, które analizują kluczowe aspekty funkcjonowania tych rynków w kontekście ładu korporacyjnego. Celem artykułu było przeanalizowanie współzależności pomiędzy czynnikami opisującymi poziom ładu korporacyjnego na wybranych europejskich ASO oraz pomiędzy tymi czynnikami a wskaźnikiem ochrony inwestora

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2014.1.04

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 1 (18)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu