Object structure

Title:

Udział mniejszości jako element kreowania skonsolidowanego wyniku finansowego

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

Participation of minorities as an element of creation of consolidated financial result

Creator:

Luty, Piotr

Subject and Keywords:

udział mniejszości ; konsolidacja ; grupa kapitałowa ; minority interest ; consolidation ; capital group

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 4 (17), s. 63-70

Abstrakt:

Celem artykułu jest wskazanie, w jaki sposób spółka matka w grupie kapitałowej może wykorzystać spółkę córkę, w której posiada mniej niż 100% udziału w kapitale w celu kreowania skonsolidowanego wyniku finansowego. Zmiana wyceny lub przeprowadzenie nowych wzajemnych transakcji, wyłączone z konsolidacji, wpływa na wysokość wyniku finansowego spółki zależnej. Skonsolidowany wynik finansowy netto wzrośnie lub zmaleje po uwzględnieniu udziału mniejszości w wyniku spółki zależnej. W artykule pokazano, w jaki sposób grupa kapitałowa mogła sterować wysokością skonsolidowanego wyniku finansowego netto poprzez transakcje między powiązanymi podmiotami

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 4 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu