Object structure
Title:

Społeczna ewolucja rynku finansowego. CSR i IR – wybrane aspekty

Title in english:

Social evolution of financial market. CSR & IR – selected aspects

Creator:

Dziawgo, Danuta ; Dziawgo, Leszek

Subject and Keywords:

społeczna odpowiedzialność biznesu ; corporate social responsibility ; relacje inwestorskie ; rynek finansowy ; investor relations ; financial market

Description:

Nauki o Finansach = Financial Science, 2014, Nr 1 (18), s. 31-39

Abstrakt:

Dynamiczne przemiany społeczno-kulturowe zmuszają instytucje rynku finansowego do podjęcia działań mających na celu pozyskanie społecznej akceptacji dla własnej działalności. Umiejętność dostosowania się do społecznych wymagań będzie niemal warunkowała dalsze funkcjonowanie biznesu. Celem artykułu jest wskazanie na jedno z kluczowych wyzwań, jakim jest funkcjonowanie instytucji rynku finansowego wobec rosnących wymagań społecznych, oraz zwrócenie uwagi na rozwiązania systemowe przydatne dla efektywnego wsparcia społecznej ewolucji rynku finansowego. Za takie uznano koncepcje: CSR (Corporate Social Responsibility) oraz IR (Investor Relations). Wykorzystano następujące metody badawcze: krytyczna analiza literatury przedmiotu, studium przypadku, metoda opisowa, metoda porównawcza. W artykule wskazano na praktyczne oraz krytyczne aspekty tematu, co pozwoliło na identyfikację ograniczeń w stosowaniu obu rozwiązań oraz na sformułowanie wniosków

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2014.1.03

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 1 (18)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: