Object structure
Title:

Unijny system handlu emisjami gazów cieplarnianychw trzecim okresie rozliczeniowym – próba oceny

Title in english:

The EU greenhouse gases emission trading scheme in thethird trading period – assessment attempt

Creator:

Borys, Grażyna

Subject and Keywords:

handel emisjami ; polityka klimatyczna ; skuteczność środowiskowa ; dystrybucja ; emissions trading ; climate policy ; environmental effectiveness ; distribution

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 1 (18), s. 19-26

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę oceny unijnego systemu handlu emisjami gazów cieplarnianych w trzecim okresie rozliczeniowym, obejmującym lata 2013-2020. System tenstanowi wręcz fundamentalny instrument wspólnotowej polityki klimatycznej. Od 1 stycznia 2013 r. funkcjonuje w znowelizowanej formule prawnej. Celem opracowania jest udzielenie częściowej odpowiedzi na pytanie, czy system w swojej nowej formule może być uznany za optymalny instrument bieżącej polityki klimatycznej. Udzielając odpowiedzi na to pytanie, posłużono się dwoma wybranymi, ale bardzo istotnymi kryteriami optymalizacyjnymi, a mianowicie kryterium skuteczności środowiskowej i kryterium minimalizacji efektów dystrybucyjnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2014.1.02

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 1 (18)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: