Object structure
Title:

Procesy zmian w zarządzaniu gospodarką komunalną w jednostkach samorządu terytorialnego na tle uwarunkowań legislacyjnych

Title in english:

Change processes in the municipal economy managementin local government units on the background of legislative conditions

Creator:

Dylewski, Marek

Subject and Keywords:

samorząd terytorialny ; gospodarka komunalna ; local government ; municipal economy ; public services

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 4 (17), s. 11-21

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano główne kierunki i modele zmian w zarządzaniu gospodarką komunalną w Polsce. Procesy te są coraz wyraźniejsze i determinowane przede wszystkim wprowadzanymi regulacjami prawnymi. Celem artykułu jest przedstawienie zakresu zmian i przekształceń w zakresie gospodarki komunalnej w JST w oparciu o ewolucję otoczenia prawnego, będącego podstawą funkcjonowania gospodarki komunalnej w Polsce. Dane statystyczne, dostępna literatura przedmiotu oraz obowiązujące i wygasłe akty prawne były podstawą wyciągnięcia wniosków i konkluzji w zakresie ewolucji systemów zarządzania gospodarką komunalną w Polsce

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 4 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: