Object structure
Title:

Inicjatywy międzynarodowe w kierunku poprawy przejrzystości i bezpieczeństwa obrotu finansowego

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

International initiatives towards transparency and security of international financial flows

Creator:

Brodzka, Alicja

Subject and Keywords:

bezpieczeństwo obrotu finansowego ; standardy w zakresie przejrzystościi wymiany informacji do celów podatkowych ; międzynarodowa polityka podatkowa ; security of financial transactions ; standards of transparency and exchange of information for tax purposes ; international tax policy

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 4 (17), s. 103-117

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień związanych z optymalnym zakresem ustawodawstwa regulującego międzynarodowe przepływy finansowe. Dobrze zaprojektowane rozwiązania prawne pozwalają na utworzenie stabilnego i bezpiecznego klimatu inwestycyjnego – z jednej strony wspierając wolność inwestycji i wzmacniając pozycję konkurencyjną danego terytorium, z drugiej strony umożliwiając skuteczną walkę z niekorzystnymi zjawiskami oszustw finansowych i uchylania się od opodatkowania. W artykule przedstawiono zagrożenia związane z brakiem regulacji przepływów kapitałowych, a także konsekwencje zbytniej kontroli i nadmiaru surowych rozwiązań podatkowych. Zaprezentowano również inicjatywy państw rozwiniętych, zmierzające do zabezpieczenia narodowych systemów podatkowych przed utratą wpływów fiskalnych na skutek szkodliwych praktyk podatkowych, a także do poprawy przejrzystości obrotu finansowego oraz bezpieczeństwa na rynkach międzynarodowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 4 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: