Object structure
Title:

Indukcja reguł dla danych niekompletnych i niezbalansowanych: modele klasyfikatorów i próba ich zastosowania do predykcji ryzyka operacyjnego w torakochirurgii. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2014, Nr 328, s. 146-155

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Classification rules extraction for missing and imbalance data: models of classifiers and initial results in the rules-based thoracic surgery risk prediction

Creator:

Lubicz, Marek ; Zięba, Maciej ; Pawełczyk, Konrad ; Rzechonek, Adam ; Marciniak, Marek ; Kołodziej, Jerzy

Subject and Keywords:

uczenie maszynowe ; klasyfikacja ; indukcja reguł ; dane niezbalansowane ; brakujące obserwacje ; predykcja ryzyka operacyjnego ; data mining ; classification ; rules extraction ; class imbalance ; missing values ; surgical risk prediction

Description:

Tytuł wol.: Taksonomia 23. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: