Object structure
Title:

Weryfikacja algorytmu consensusu w systemach zarządzania łańcuchem dostaw

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Verification of consensus algorithm in supply chain management systems

Creator:

Sobieska-Karpińska, Jadwiga ; Hernes, Marcin

Subject and Keywords:

zarządzanie łańcuchem dostaw ; konflikty wiedzy ; weryfikacja algorytmu consensusu ; prototyp systemu SCM ; supply chain management ; knowledge conflicts ; verification of consensus algorithm ; SCM prototype

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31), s. 351-364

Abstrakt:

Różnorodność kryteriów i metod analizy łańcucha dostaw stosowanych w systemach zarządzania łańcuchem dostaw SCM (Supply Chain Management) prowadzi do sytuacji, w której system generuje wiele wariantów rozwiązań. W systemie występuje więc konflikt wiedzy. W celu rozwiązania tego konfliktu autorzy artykułu zaproponowali włączenie do systemu SCM modułu wykorzystującego algorytm wyznaczania consensusu. Takie rozwiązanie wpłynie na zdynamizowanie łańcucha dostaw, a zarazem na efektywność jego i podmiotów biorących w nim udział. W pierwszej części przedstawiono podstawowe elementy opracowanego prototypu systemu SCM wykorzystującego algorytm wyznaczania consensusu. Następnie scharakteryzowano moduł consensusu funkcjonujący w tym systemie oraz przedstawiono formalną definicję opracowanego algorytmu wyznaczania consensusu. W końcowej części artykułu opisano sposób przeprowadzenia weryfikacji algorytmu wyznaczania consensusu oraz wyniki tej weryfikacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2014.1.27

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: