Object structure
Title:

Analiza porównawcza witryn e-sklepów w ujęciu branżowym – propozycja metody badań

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Comparative analysis of e-shop websites in sectoral approach – test method proposal

Creator:

Butryn, Beata ; Laska, Maciej

Subject and Keywords:

Internet ; e-business ; e-handel ; badania Internetu ; handel elektroniczny ; projektowanie stron internetowych ; analiza porównawcza ; benchmarking ; e-shop ; e-commerce ; websites evaluation ; websites development

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31), s. 340-350

Abstrakt:

W artykule została zaprezentowana metoda badań witryn sklepów internetowych, stworzona z uwzględnieniem współczesnych standardów projektowych witryn e-handlu oraz najlepszych praktyk i wzorców występujących w handlu elektronicznym. W oparciu o zaproponowaną metodę autorzy przeprowadzili badanie witryn wybranych polskich sklepów internetowych i dokonali analizy porównawczej witryn w ujęciu branżowym. Pozwoliło to dokonać weryfikacji opracowanej metody, a także zebrać dane niezbędne do dalszego jej doskonalenia, głównie w odniesieniu do selekcji kryteriów ewaluacji witryn. W wyniku przeprowadzonych badań zostały wyłonione witryny wzorcowe w poszczególnych branżach, a po dokonaniu analizy porównawczej – wykazane różnice pomiędzy branżami we wzorcach projektowych witryn e-sklepów. Opisana w niniejszym artykule metoda może znaleźć zastosowanie zarówno w dalszych badaniach prowadzonych w domenie ehandlu, jak i w praktyce gospodarczej, w benchmarkingu i projektach obejmujących rozwój i doskonalenie witryn sklepów internetowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2014.1.26

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: