Object structure
Title:

Rozwiązania komunikacji elektronicznej przedsiębiorstw dla społeczności internetowych – analiza i ocena

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Enterprise e-solutions for Internet communities communication − analysis and evaluation

Creator:

Łysik, Łukasz ; Kutera, Robert ; Machura, Piotr

Subject and Keywords:

komunikacja elektroniczna ; społeczności internetowe ; witryny internetowe ; integracja mediów społecznościowych ; electronic communication ; social media ; internet communities ; virtual communities ; social media integration

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31), s. 330-339

Abstrakt:

W artykule podjęto problematykę kształtowania procesów komunikacji elektronicznej przedsiębiorstwa ze społecznościami internetowymi i związanych z nimi rozwiązań technicznych. Celem artykułu jest stworzenie i weryfikacja metody analizy i oceny rozwiązań komunikacji elektronicznej przedsiębiorstw dla społeczności internetowych. W dążeniu do realizacji głównego celu zaprezentowana zostanie istota rozwiązań komunikacji elektronicznej przedsiębiorstw w relacjach z klientami. Przedstawiono także społeczności internetowe w kontekście ich komunikacji elektronicznej z podmiotami rynkowymi. Analizie zostaną poddane wybrane aspekty komunikacji w społecznościach internetowych. Na bazie studiów literaturowych i doświadczeń praktycznych autorów, wypracowana zostanie wspomniana już metoda, zasadzająca się na punktowej ocenie istotnych aspektów komunikacji. Metoda zostanie zweryfikowana na bazie studium przypadku wybranego przedsiębiorstwa

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2014.1.25

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: