Object structure
Title:

Products and services recommendation systems in e-commerce. Recommendation methods, algorithms, and measures of their effectiveness

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Business Informatics

Creator:

Lasek, Mirosława ; Kosieradzki, Dominik

Subject and Keywords:

recommendation systems ; recommender systems ; recommendation methods ; recommendation algorithms ; collaborative filtering ; content-based filtering ; memory-based algorithms ; model-based algorithms ; predictive accuracy metrics ; classification accuracy metrics ; rank accuracy metrics ; systemy rekomendacji w handlu elektronicznym ; metody i algorytmy rekomendacyjne ; miary oceny skuteczności rekomendacji

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31), s. 304-317

Abstrakt:

Artykuł dotyczy systemów rekomendacji produktów i usług handlu elektronicznego, które wraz z jego rozwojem odgrywają coraz większą rolę zarówno dla konsumentów, jak i sprzedawców. W artykule przedstawiono metody rekomendacyjne, a także algorytmy umożliwiające ich realizację. Szczególną uwagę poświęcono problemom testowania przydatności algorytmów i miarom skuteczności zastosowań metod i algorytmów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2014.1.23

Language:

eng

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: