Object structure
Title:

Inteligentny Kokpit Menedżerski jako innowacyjny system wspomagający zarządzaniew MŚP

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Intelligent Dashboard for Managers as an innovative system supporting management processesi n SMEs

Creator:

Korczak, Jerzy ; Dudycz, Helena ; Dyczkowski, Mirosław

Subject and Keywords:

system business intelligence ; kokpit menedżerski ; ontologia wiedzy ekonomiczno-finansowej ; mapa pojęć ; eksploracja danych ; business intelligence systems ; dashboard for managers ; economic and financial knowledge ontology ; topic map ; data exploration

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31), s. 288-303

Abstrakt:

W artykule przedstawiono najważniejsze elementy Inteligentnego Kokpitu Menedżerskiego InKoM. System InKoM został zaprojektowany, wykonany i zaimplementowany w środowisku TETA BI jako podstawowy produkt projektu1, którego fazy badawczą i komercjalizacji zrealizowano w latach 2012-2014. Innowacyjny Inteligentny Kokpit Menedżerski stanowi z jednej strony uzupełnienie, z drugiej rozwinięcie systemu TETA BI, a więc zestawu rozwiązań klasy business intelligence oferowanych na rynku przez UNIT4 TETA BI Center. Innowacyjność systemu InKoM polega m.in. na bardzo szerokim zastosowaniu metod, technik i narzędzi wizualnej eksploracji danych w obszarze wiedzy ekonomicznej i finansowej. Zdaniem jego twórców, zastosowane podejście oraz stworzone rozwiązania dostarczają menedżerom małych i średnich obiektów gospodarczych niedostępne dotąd dla nich zaawansowane funkcje analityczne i informacyjne, podnosząc jakość, skuteczność i efektywność procesów podejmowania decyzji. Należy dodać, że projekt InKoM i wykonany w jego ramach system są przykładem współpracy i transferu wiedzy między jednostką naukowo-badawczą, komercyjnym wytwórcą oprogramowania i praktykami gospodarczymi, bez której nie jest możliwe tworzenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających zarządzanie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2014.1.22

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: