Object structure
Title:

Systemy Wspomagania Decyzji doboru typu dostępu do sieci komputerowej w firmie

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Decision support systems for the computer type network selection in the company

Creator:

Szewczyk, Agnieszka

Subject and Keywords:

sieci komputerowe ; decision support system ; systemy wspomagania decyzji ; analiza porównawcza ; koncepcja SWD ; computer networks ; comparative analysis ; the conceptof DSS

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31), s. 271-287

Abstrakt:

Wiele firm na problem z doborem typu sieci komputerowej, ponieważ każda z nich charakteryzuje się innymi właściwościami i specyfikacją. Przedsiębiorca często nie wie, czego może on nich oczekiwać i który typ sieci w pełni pozwoli mu wykorzystać potencjał jego przedsiębiorstwa. Celem głównym pracy jest więc budowa systemu wspomagania decyzji w tym obszarze. Cel pośredni to wyspecyfikowanie cech, czyli kryteriów, jakimi będzie się kierował przedsiębiorca w tym wyborze. W pracy przeprowadzono analizę porównawczą typu dostępu do sieci komputerowej metodą tzw. studium przypadku. Opracowano również koncepcję systemu wspomagania decyzji dotyczącą omawianego zagadnienia. W rezultacie wyspecyfikowano i poddano analizie sześć kryteriów porównawczych: bezpieczeństwo, integralność danych, cenę, mobilność, wydajność, konfigurację. W wyniku przeprowadzonych analiz został zaprezentowany ranking końcowy, który po zastosowaniu metody AHP ukazuje, który z typów dostępu do sieci według podanych przez przedsiębiorcę kryteriów jest dla niego najbardziej odpowiedni

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2014.1.21

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: