Object structure
Title:

Analiza porównawcza wybranych narzędzi CASE do modelowania danych w procesie projektowania relacyjnych baz danych

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Comparative analysis of selected CASE tools for data modeling in relational databases design

Creator:

Łacheciński, Sebastian

Subject and Keywords:

narzędzia CASE ; modelowanie danych ; projektowanie baz danych ; notacje modelowania ; CASE tools ; data modeling ; database design ; modeling notations

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31), s. 237-258

Abstrakt:

Artykuł jest próbą oceny dostępnego na rynku oprogramowania różnych producentów, wykorzystywanego do modelowania danych w procesie projektowania relacyjnych baz danych. W analizie porównawczej uwzględnione zostały rozwiązania zarówno komercyjne, jak i niekomercyjne. Cel badawczy, jaki został postawiony, to zaproponowanie sposobu oceny narzędzi w oparciu o zmodyfikowany model jakości użytkowej prezentowany w normie ISO 25010 oraz wyłonienie najlepszego narzędzia spośród poddanych ocenie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2014.1.19

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: