Object structure
Title:

Dobór zespołów projektowych z wykorzystaniem metod stochastycznych

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Project team selection using stochastic methods

Creator:

Twardochleb, Michał

Subject and Keywords:

optymalizacja stochastyczna ; dobór zespołów projektowych ; optymalizacja zasobów ; Monte Carlo ; stochastic optimization ; selection of project teams ; resource optimization

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31), s. 223-236

Abstrakt:

W pracy przedstawiono możliwości zastosowania metod stochastycznych we wspomaganiu doboru członków zespołów projektowych. Według badań M. Belbina efektywna współpraca członków zespołu projektowego jest uzależniona od odpowiedniego wystąpienia w jego składzie 8 ról zespołowych, opisujących kompetencje miękkie, co umożliwi wystąpienie efektu synergii. Na potrzeby badań opracowano autorskie oprogramowanie, które wykorzystuje metody stochastyczne w procesie kompletowania zespołów spełniających te kryterium. Przedstawiono wyniki eksperymentów na podstawie anonimizowanych ankiet przeprowadzonych wśród studentów różnych kierunków. Otrzymane w drodze symulacji zespoły spełniały kryterium kompletności ról zespołowych. Wskazano, że zastosowanie metod stochastycznych we wspomaganiu procesu doboru pracowników w zespoły projektowe może przyczynić się do poprawy efektywności alokacji zasobów poprzez odpowiedni przydział ról i obowiązków, np. uniknięcie sytuacji gdy wykwalifikowany specjalista zostałby dołączony do zespołu, w którym marnowałby się jego potencjał

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2014.1.18

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: