Object structure
Title:

Reducing information asymmetry in IT projects

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Business Informatics

Creator:

Wachnik, Bartosz

Subject and Keywords:

asymmetry ; access to information ; management support IT systems ; game theory ; agency theory ; asymetria ; dostęp do informacji ; systemy informatyczne wspierające zarządzanie ; teoria gier ; teoria agencji

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31), s. 212-222

Abstrakt:

Projekt informatyczny polegający na wdrożeniu systemów informatycznych wspierających zarządzanie posiada cechę asymetrii informacji pomiędzy dostawcą i klientem. Przedstawione rezultaty badań są częścią szerszych badań autora wskazujących niedoskonałości w dostępie do informacji wśród dostawców i odbiorców projektów informatycznych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie metod uniknięcia asymetrii informacji w ramach realizacji projektu informatycznego. Wyniki badań mogą być interesujące dla badaczy zajmujących się tematyką realizacji projektów informatycznych oraz praktyków realizujących projekty informatyczne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2014.1.17

Language:

eng

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: