Object structure
Title:

Kiedy warto stosować metodyki zwinne (agile methodologies) w zarządzaniu projektami wytwarzania oprogramowania?

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

When is it worth to use agile methodologies in software development project management practice?

Creator:

Lasek, Mirosława ; Adamus, Aleksandra

Subject and Keywords:

zarządzanie projektami ; wytwarzanie oprogramowania ; metodyki zwinne ; ocena metodyk projektowania ; ocena projektów informatycznych ; project management ; software development ; agile methodologies ; evaluation of software design methodologies ; evaluation of IT projects

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31), s. 157-172

Abstrakt:

Artykuł dotyczy metodyk zwinnych (agile methodologies) zarządzania projektami wytwarzania oprogramowania, które stają się obecnie coraz bardziej popularne i coraz chętniej stosowane. Celem artykułu jest analiza pojęcia zwinności, metodyk zwinnych oraz próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, kiedy warto takie metodyki stosować, poświęcając związany z ich zastosowaniem wysiłek organizacyjny, podejmując trud nabycia odpowiednich umiejętności i ponosząc niezbędne koszty. W artykule opisano metodyki zwinne jako specyficzne metodyki zarządzania projektami wytwarzania oprogramowania, ich rolę w kształtowaniu zwinnej infrastruktury informatycznej i zwinnej kultury organizacyjnej, a także zagadnienia dotyczące możliwości oceny poziomu zwinności metodyk oraz możliwości oceny celowości i korzyści stosowania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2014.1.13

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: