Object structure
Title:

Kierunki badań i perspektywy rozwoju zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Research directions and trends in the development of integrated management information systems

Creator:

Abramek, Edyta ; Sołtysik-Piorunkiewicz, Anna ; Sroka, Henryk

Subject and Keywords:

cloud computing ; zintegrowane systemy informatyczne zarządzania ; kierunki rozwoju systemów informatycznych ; systemy klasy MRPII/ERP ; technologie mobilne ; integrated management information systems ; future trends in information systems development ; mobile technology

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31), s. 114-125

Abstrakt:

Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących kierunków rozwoju zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania (ZSIZ). W badaniu wzięto pod uwagę przede wszystkim funkcjonalność systemów oraz rozwiązania technologiczne. Badanie skierowano do wiodących na polskim rynku producentów systemów klasy MRPII/ERP. Wyniki pozwoliły wyłonić następujące trendy w rozwoju systemów MRPII/ERP na lata 2013-2015: analityka biznesowa, Business Intelligence, dostęp do systemu z poziomu przeglądarki internetowej, kokpity menadżerskie, Cloud Computing i wirtualizacja danych, technologie mobilne, modelowanie procesów biznesowych w środowisku ZSIZ

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2014.1.10

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: