Object structure
Title:

Operacjonalizacja zarządzania wiedzą w świetle badań Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Operationalizing of knowledge management in the light of research of Faculty of Management in Warsaw University of Technology

Creator:

Zawiła-Niedźwiecki, Janusz

Subject and Keywords:

wiedza ; mądrość ; proces przetwarzania wiedzy ; zarządzanie wiedzą ; model zarządzania wiedzą ; knowledge ; wisdom ; knowledge processing ; knowledge management ; knowledge management model

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31), s. 91-100

Abstrakt:

Artykuł przedstawia koncepcję, która jest uogólnieniem rozwiązania opracowanego w projekcie doradczym dla dużej spółki usług komunalnych organizującej po raz pierwszy systematyczne zarządzanie wiedzą korporacyjną z zakresu: badań nad technologiami, techniki konstruowania oraz budowania sieci i urządzeń, organizacji produkcji, organizacji świadczenia usług. W wyniku ustaleń zaproponowano nowatorskie podejście do procesu przetwarzania wiedzy. Jest ono częścią szerszego programu opracowywania koncepcji zrównoważonego zarządzania opartej na harmonijnym doborze technik zarządzania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2014.1.08

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: