Object structure
Title:

Analiza wydajności agentów podejmujących decyzje kupna–sprzedaży w systemie wieloagentowym A-TRADER

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Performance analysis of the buy-sell decision agents’ in a-Trader system

Creator:

Korczak, Jerzy ; Hernes, Marcin ; Bac, Maciej

Subject and Keywords:

systemy wieloagentowe ; ocena wydajności agentów ; decyzje inwestycyjne ; multiagent systems ; agents’ performance analysis ; investment decisions

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31), s. 77-90

Abstrakt:

W artykule przedstawiono problematykę analizy wydajności agentów programowych, podejmujących decyzje kupna–sprzedaży funkcjonujących w systemie wieloagentowym a-Trader. System ten umożliwia wspomaganie decyzji inwestycyjnych na rynku FOREX. W pierwszej części artykułu dokonano charakterystyki systemu a-Trader. Następnie przedstawiono algorytmy funkcjonowania wybranych agentów podejmujących decyzje kupna–sprzedaży. W końcowej części opracowano funkcję oceny wydajności agentów, jak również zaprezentowano sposób przeprowadzenia oraz wyniki analizy tej wydajności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2014.1.07

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: