Object structure
Title:

Ontologia czasu nieliniowego dla opisu rzeczywistości ekonomicznej

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Nonlinear time ontology for the description of economic realm

Creator:

Mach-Król, Maria

Subject and Keywords:

ontologia ; czas ; analiza temporalna ; analiza strategiczna ; ontology ; time ; temporal analysis ; strategic analysis

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31), s. 69-76

Abstrakt:

Artykuł dotyczy ustalenia takiej ontologii czasu, która pozwoli jak najdokładniej odwzorowywać zmiany w nieciągłym, burzliwym otoczeniu ekonomicznym przedsiębiorstw. Jest to konieczne, aby można było zbudować temporalny model analityczny tego otoczenia, zdolny wskazać zmiany istotne, określić ich przyczyny, kierunki i skutki oraz wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Należy wziąć pod uwagę cechy analizowanego otoczenia i do nich dopasować ontologię czasu. W artykule zaproponowano ontologię, która dobrze pasuje do opisu i analizy turbulentnego otoczenia przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest analiza specyficznych cech rzeczywistości ekonomicznej, warunkujących wybór struktury czasu i przedstawienie propozycji ontologii czasu odpowiadającej wymogom analizy ekonomicznej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2014.1.06

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: