Object structure
Title:

Semanticizing innovative knowledge

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Business Informatics

Creator:

Pawełoszek, Ilona

Subject and Keywords:

semantic MediaWiki ; enterprise taxonomy ; innovative knowledge ; semantic structure ; semanticization ; taksonomia przedsiębiorstwa ; wiedza innowacyjna ; struktura semantyczna ; semantyzacja

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31), s. 59-68

Abstrakt:

Artykuł porusza jeden z techniczno-organizacyjnych problemów tworzenia wiedzy dla innowacji, którym jest wspomaganie eksternalizacji i współdzielenia wiedzy w organizacji przy wykorzystaniu rozwiązań semantycznej sieci Web. Zaproponowano semantyczne podejście do gromadzenia i wykorzystywania wiedzy indywidualnej pracowników dla dobra organizacji. Podejście zaprezentowano na przykładzie zaczerpniętym z pewnej firmy branży metalowej. Przykład ma na celu wskazanie możliwości semantycznej integracji danych z różnych źródeł przy użyciu taksonomii przedsiębiorstwa w celu wspomagania współdzielenia wiedzy innowacyjnej przez pracowników

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2014.1.05

Language:

eng

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: