Object structure
Title:

Wiedza jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Knowledge as a tool of building the competitive advantage of SMEs

Creator:

Lipczyński, Tomasz

Subject and Keywords:

wiedza ; zarządzanie wiedzą ; transfer wiedzy ; konkurencyjność ; przewaga konkurencyjna ; sektor małych i średnich przedsiębiorstw ; knowledge ; knowledge management ; knowledge transfer competitiveness ; competitive advantage ; small and medium-sized enterprises

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31), s. 47-58

Abstrakt:

Autor podejmuje próbę analizy wpływu wiedzy, jej transferu oraz zarządzania wiedzą na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Główna część artykułu przedstawia pojęcia wiedzy i transferu wiedzy, a następnie istotę przewagi konkurencyjnej oraz wpływ wiedzy i transferu wiedzy na poziom konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. W końcowej części opisane zostały badania dotyczące sektora małych i średnich przedsiębiorstw w świetle budowy przewagi konkurencyjnej w oparciu o transfer i zarządzanie wiedzą

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2014.1.04

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: