Object structure
Title:

Twórczość organizacyjnai ICT jako nowa perspektywa zarządzania organizacją

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Organizational creativity and ICT as a new perspective for management in organization

Creator:

Bratnicki, Mariusz ; Olszak, Celina M. ; Kisielnicki, Jerzy

Subject and Keywords:

twórczość organizacyjna ; dynamiczne zdolności organizacji ; ICT ; organizational creativity ; dynamic capabilities of an organization

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31), s. 26-35

Abstrakt:

Celem artykułu jest zidentyfikowanie wyłaniającej się nowej perspektywy na zarządzanie organizacją – spojrzenie przez pryzmat twórczości organizacyjnej i komputerowego jej wspomagania. Realizacja tak sformułowanego celu wymagała przedstawienia naukowych podstaw twórczości organizacyjnej. Zaprezentowano nowatorskie podejście do zagadnienia twórczości organizacyjnej, które otwiera się w ramach strategicznego podejścia zasobowego. Równocześnie zaproponowano rozpatrywanie twórczości organizacyjnej w kategoriach dynamicznych zdolności organizacji. Rozważania dały asumpt do zidentyfikowania roli ICT we wspomaganiu twórczości organizacyjnej, a także luki poznawczej, jaka istnieje w tym zakresie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2014.1.02

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: