Object structure
Title:

Discussion on a sustainable information society

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Business Informatics

Creator:

Ziemba, Ewa

Subject and Keywords:

sustainable information society ; information society ; sustainability ; information and communication technologies ; ICT ; critical success factors ; zrównoważone społeczeństwo informacyjne ; społeczeństwo informacyjne ; zrównoważony rozwój ; technologie informacyjno-komunikacyjne ; krytyczne czynniki sukcesu

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31), s. 13-25

Abstrakt:

Artykuł poświęcony jest teoretycznym i empirycznym zagadnieniom zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego. Jego celem jest wskazanie kierunków badań nad tym społeczeństwem. Po pierwsze, artykuł wprowadza „sustainability” jako nowy imperatyw społeczeństwa informacyjnego oraz definiuje zrównoważone społeczeństwo informacyjne i proponuje jego model konceptualny. Po drugie, dyskusji poddano krytyczne czynniki dla rozwoju zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego oraz zaproponowano ich typologię. Artykuł kończą rekomendacje dla dalszych badań nad zrównoważonym społeczeństwem informacyjnym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2014.1.01

Language:

eng

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: