Object structure
Title:

Delimitacja obszaru aglomeracji olsztyńskiej

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Delimitation of a functional area of Olsztyn agglomeration

Creator:

Bogdański, Marcin

Subject and Keywords:

aglomeracja miejska ; obszar funkcjonalny ; Olsztyn ; urban agglomeration ; functional area

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2014, Nr 1 (1), s. 58-73

Abstrakt:

Celem pracy było określenie granic obszaru aglomeracji olsztyńskiej. Aglomeracja ta stanowi silnie zintegrowany funkcjonalnie obszar, w którym realizowane są różnorodne funkcje o charakterze produkcyjnym, konsumpcyjnym, administracyjnym czy handlowym. Mogą być realizowane w różnych fragmentach obszaru aglomeracyjnego, stąd pod tym względem nie jest on jednorodny, ale zawsze charakteryzuje się dużym stopniem integracji, intensywności powiązań. Najważniejszym, choć nie jedynym, kryterium używanym do delimitacji miejskiego regionu funkcjonalnego jest przestrzenny zasięg codziennych dojazdów do pracy. Przyjęte wskaźniki służące delimitacji obszaru aglomeracji odnosiły się do kryterium morfologicznego (czyli związanego ze stopniem, intensywnością wykorzystania przestrzeni), kryterium funkcjonalnego (odzwierciedlającego stopień powiązań miasta centralnego z otaczającym go obszarem) oraz kryterium dynamiki procesów społeczno-gospodarczych zachodzących na obszarze aglomeracji (odnosiły się one przede wszystkim do dynamiki procesów migracyjnych oraz tempa rozwoju gospodarczego badanych jednostek). Jedną z charakterystycznych cech aglomeracji jest bowiem większa intensywność i zmienność przemian dokonujących się w jej funkcjonowaniu. Przeprowadzone analizy pozwalają na stwierdzenie, że obszar aglomeracji olsztyńskiej stanowi (oprócz samego Olsztyna) 12 gmin. 9 z nich należy do powiatu olsztyńskiego (Barczewo, Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd, Jeziorany, Jonkowo, Purda, Stawiguda, Świątki), dwie do powiatu szczycieńskiego (Dźwierzuty, Pasym) oraz jedna do powiatu ostródzkiego (Łukta). Według danych GUS pod koniec 2010 r. obszar aglomeracji olsztyńskiej zamieszkiwały 268 684 osoby, co stanowiło 18,8% ludności całego województwa. Powierzchnia aglomeracji wynosi z kolei 2682 km2, czyli 11,1% powierzchni województwa. Na terenie aglomeracji swoją siedzibę mają najwięksi, najważniejsi w województwie warmińsko-mazurskim pracodawcy, instytucje rządowe i samorządowe, uczelnie wyższe. Ponadto w Olsztynie zlokalizowane są ważne instytucje kulturalne, gospodarcze, a także placówki opieki zdrowotnej. W strukturze produkcyjnej aglomeracji dominuje przemysł spożywczy, maszynowy, meblarski oraz oponiarski. Ważną branżą, ze względu na położenie oraz walory krajobrazowe, pozostaje także turystyka. Można też zauważyć, że o ile w przypadku kryterium powiązań funkcjonalnych oraz dynamiki przebiegu procesów społeczno-gospodarczych można mówić o dość wyrazistych powiązaniach właściwych aglomeracjom miejskim, o tyle względnie słabo zauważalne aspekty związane z wykorzystaniem przestrzeni każą zaliczyć obszar aglomeracji olsztyńskiej do aglomeracji dopiero wyłaniających, kształtujących się

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2014.1.04

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2014, Nr 1 (1)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: