Object

Title: Próba zastosowania różnych miar odległości w uogólnionym estymatorze Petersena. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2014, Nr 327, s. 186-194

This page uses 'cookies'. More information