Object structure
Title:

Wzorzec specyfikacji wymagań systemowych dla przedsięwzięć doskonalenia istniejących systemów oprogramowania biznesowego

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Requirements specification pattern for business software systems development and enhancement projects

Creator:

Tomala, Grzegorz ; Wilk, Jarosław

Subject and Keywords:

inżynieria oprogramowania ; specyfikacja wymagań oprogramowania ; analiza systemowa ; software engineering ; software requirements specifications ; requirements analysis

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 4 (30), s. 267-278

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest zaproponowanie, w odniesieniu do przedsięwzięć rozwoju systemów oprogramowania biznesowego (Business Software Systems Development and Enhancement Projects), koncepcji uruchomienia prac analitycznych na dwóch poziomach szczegółowości: wysokim, opisującym zmiany, które wprowadza dany projekt, oraz niskim, opisującym wszystkie funkcjonalności od początku budowy systemu. Dla tak zaproponowanej koncepcji utworzono wzorce specyfikacji wymagań, w tym wzorce specyfikacji przypadków użycia, wymagań graficznych ekranu i metryki zmian

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 4 (30)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: