Object structure
Title:

Efektywność ekonomiczna w analizie ryzyka na potrzeby bezpieczeństwa systemów informatycznych

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Economic efficiency in information systemssecurity risk analysis

Creator:

Rot, Artur

Subject and Keywords:

bezpieczeństwo systemów informatycznych ; analiza ryzyka ; zarządzanie ryzykiem ; efektywność ekonomiczna ; IS/IT security ; risk analysis ; IT/IS risk management ; economic efficiency

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 4 (30), s. 240-252

Abstrakt:

Zarządzanie ryzykiem to proces ograniczania ryzyka poprzez stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa. Efektywne zarządzanie ryzykiem w organizacji wymaga systemowego podejścia do analizy ryzyka. Na podstawie jej wyników dobiera się zabezpieczenia, które powinny być efektywne kosztowo i uwzględniać wymagania wynikające z przepisów prawa, wymagania biznesowe i wynikające z przeprowadzonej analizy ryzyka zasobów mających wartość dla funkcjonowania organizacji. Efektywność ekonomiczną w tym przypadku można określić jako dążenie do minimalizacji całkowitych kosztów związanych z zarządzaniem ryzykiem. Artykuł przedstawia wybrane modele, metody i wskaźniki mogące znaleźć zastosowanie w ocenie efektywności inwestycji w obszarze bezpieczeństwa systemów informatycznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 4 (30)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: