Object structure
Title:

Text mining in practice: exploring patterns in text collections of remote work job offers

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Business Informatics

Creator:

Kuligowska, Karolina ; Lasek, Mirosława

Subject and Keywords:

text mining ; text analytics ; clustering ; concept linking ; remote work ; telecommuting ; eksploracja danych tekstowych ; klasteryzacja ; drzewa powiązań ; telepraca ; praca zdalna

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 4 (30), s. 181-195

Abstrakt:

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie technik text mining na przykładzie nieuporządkowanych zbiorów tekstowych ofert pracy zdalnej. Przeanalizowano w nim pięć najbardziej popularnych i najczęściej odwiedzanych portali internetowych, zawierających oferty pracy, aby wydobyć przydatne informacje, odkryć ciekawe wzorce w danych oraz wyłonić cechy telepracy. Przebadano również uzyskane klastry ofert pracy zdalnej, słowa kluczowe opisujące te klastry, a także relacje między silnie powiązanymi terminami występującymi w różnych ofertach pracy. Dynamiczny rozwój narzędzi text mining umożliwia eksplorację nowych tematów badawczych, związanych m.in. z Internetem, freelancingiem i rynkiem telepracy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 4 (30)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: