Object structure
Title:

Localisation and acquisition of knowledge in software developing organisations in the light of empirical research

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Business Informatics

Creator:

Chrabiński, Karol

Subject and Keywords:

knowledge management ; knowledge localisation ; knowledge acquisition ; quality management systems ; software developing organisation ; organisation of empirical studies ; zarządzanie wiedzą ; lokalizacja wiedzy ; pozyskanie wiedzy ; system zarządzania jakością ; organizacje wytwarzające oprogramowanie ; studia przypadków

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 4 (30), s. 134-158

Abstrakt:

Celem artykułu jest prezentacja organizacji i rezultatów empirycznych badań ułatwiających lokalizację i pozyskanie wiedzy w organizacjach wytwarzających oprogramowanie, mających zaprojektowany, udokumentowany, wdrożony i utrzymywany system zarządzania jakością. Zainteresowania autora skupiają się na przedstawieniu propozycji empirycznych badań mających na celu lokalizowanie i pozyskiwanie wiedzy w organizacjach wytwarzających oprogramowanie. Artykuł zawiera ocenę użyteczności zaproponowanego w innym artukule modelu przejścia z systemu zarządzania jakością do systemu zarządzania wiedzą w organizacjach wytwarzających oprogramowanie z przeznaczeniem ustalenia elemenów system zarządzania wiedzą (jedynie dla procesu lokalizacji i pozyskania). Ocena użyteczności jest wykonana z uwzględnieniem wymagań system zarządzania jakością ISO 9001: 2000 uzupełnionych o zalecenia podane w ISO/IEC 90003:2004

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 4 (30)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: