Object structure
Title:

Wykorzystanie technologii komunikacyjno−informacyjnych w inicjowaniu i kreowaniu kapitału relacyjnego

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

The use of ICT in initiatingand creating relational capital

Creator:

Chomiak-Orsa, Iwona

Subject and Keywords:

kapitał relacyjny ; kapitał intelektualny ; technologie informacyjno-komunikacyjne ; przewaga konkurencyjna ; relational capital ; intellectual capital ; information and communication technologies

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 4 (30), s. 105-114

Abstrakt:

Ewolucyjny charakter otoczenia współczesnych organizacji powoduje, że docieranie do klientów i kreowanie relacji staje się warunkiem istnienia w przestrzeni gospodarczej. Równocześnie rozwój technologii komunikacyjno−informacyjnych (ICT) w diametralny sposób zmienił perspektywy, zakres inicjowania i kreowania kontaktów biznesowych na rozproszonych geograficznie rynkach. W artykule autorka, na podstawie analiz literaturowych i wyników badań przeprowadzonych w wybranych gminach województw dolnośląskiego i wielkopolskiego, wskazała na znaczenie technologii komunikacyjno−informacyjnych w inicjowaniu kontaktów biznesowych i kreowaniu kapitału relacyjnego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 4 (30)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: