Object structure
Title:

Wykorzystanie standardu OPC w celu integracji modułów podsystemu zarządzania produkcją zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Using the OPC standard in order to integrate manufacturing management subsystem modules at integrated management information system

Creator:

Bytniewski, Andrzej ; Hernes, Marcin

Subject and Keywords:

systemy informatyczne ; zintegrowane systemy zarządzania ; zarządzanie produkcją ; standard OPC ; information systems ; integrated management systems ; manufacturing management

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 4 (30), s. 91-104

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano możliwości zastosowania standardu OPC na wszystkich poziomach integracji podsystemu zarządzania produkcją zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania. W pierwszej części przedstawiono strukturę podsystemu zarządzania produkcją. Następnie scharakteryzowano najczęściej wykorzystywane standardy technologiczne, służące integracji systemów na poziomie systemowym i aplikacji informatycznych. W końcowej części artykułu przedstawiono możliwości wykorzystania standardu OPC w celu integracji podsystemu zarządzania produkcją na poziomie zarówno systemowym, aplikacji, jak i procesów biznesowych. Integracja ta pozwala na automatyczny przepływ danych w czasie rzeczywistym do wszystkich podsystemów zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania, co ma istotny wpływ na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 4 (30)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: