Object structure
Title:

A universal model of knowledge conflict resolving using consensus methods in multi−agent decision support systems

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Business Informatics

Creator:

Bytniewski, Andrzej ; Hernes, Marcin ; Kamal, Matouk

Subject and Keywords:

decision support system ; knowledge conflicts ; multi-agent systems ; consensus methods ; systemy wspomagania decyzji ; konflikty wiedzy ; systemy wieloagentowe ; metody consensusu

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 4 (30), s. 82-90

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę opracowania uniwersalnego modelu rozwiązywania konfliktów wiedzy z użyciem metod consensusu, który może być wykorzystany w wieloagentowym systemie wspomagania decyzji. Konflikty wiedzy występują wtedy, gdy agenty generują różne decyzje dotyczące tego samego problemu. Podjęcie przez użytkownika (decydenta) prawidłowej decyzji jest trudne, ponieważ analiza rozwiązań wygenerowanych przez agenty programowe jest bardzo czasochłonna, a ostateczna decyzja musi przecież zapaść bardzo szybko, w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Dodatkowo wybór przez decydenta jednej z decyzji wygenerowanych przez agenty jest obciążony dużym ryzykiem, ponieważ może on wybrać rozwiązanie najgorsze. Metody consensusu umożliwiają automatyczne uzgodnienie, na podstawie decyzji wygenerowanych przez agenty, ostatecznej decyzji będącej kompromisem. W konsekwencji umożliwia to skrócenie czasu potrzebnego na podjęcie decyzji oraz obniżenie poziomu ryzyka związanego z tym procesem, co może skutkować funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w sposób bardziej elastyczny

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 4 (30)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: