Object structure
Title:

Evolution in the fundamental areas of the business operation of Polish companies related to the application of mobile technologies

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Business Informatics

Creator:

Butryn, Beata ; Kutera, Robert

Subject and Keywords:

mobile technologies ; internal communication ; external communication ; organicfunctions of economic entities ; technologie mobilne ; komunikacja wewnętrzna ; komunikacja zewnętrzna ; organiczne funkcje przedsiębiorstwa

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 4 (30), s. 70-81

Abstrakt:

Technologie mobilne stanowią istotny czynnik zmian w podstawowych obszarach działalności przedsiębiorstw. Zmiany te obejmują komunikację wewnętrzną, zewnętrzną i organiczne funkcje przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest identyfikacja zmian spowodowanych wpływem technologii mobilnych. Rozważania zostały przeprowadzone na podstawie badań ankietowych, na których podstawie dokonano analizy i oceny aktualnego poziomu wykorzystania technologii mobilnych we wskazanych obszarach. Rezultatem badań było sformułowanie istotnych rekomendacji odnoszących się do prawidłowego kształtowania sposobów wykorzystania technologii mobilnych w działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 4 (30)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: